Auto tehnokontroll ehk tehnoülevaatus

Auto tehnokontroll, tuntud ka kui tehnoülevaatus, on kohustuslik kontrollprotseduur, mille eesmärk on tagada, et sõiduk vastab liiklusohutuse ja keskkonnanõuetele. Tehnoülevaatus viiakse tavaliselt läbi kindla ajavahemiku järel, mis sõltub sõiduki tüübist ja vanusest.

Tehnoülevaatuse põhielemendid:

Ohutus:

– pidurisüsteemide seisukord ja töökindlus;

– veermiku ja vedrustuse korrasolek;

– roolimehhanismi ja laagrid;

– rehvide seisukord ja õige rõhk;

– tuled ja signalisatsiooniseadmed.

  Keskkonnanõuded:

– heitgaaside emissioonide kontroll, et tagada vastavus seadusandlikele normidele;

– helinivoo mõõtmine, et mürareostus oleks minimaalne;

 Üldine tehniline seisukord:

– kere seisukord, rooste ja vigastuste puudumine;

– klaasid ja peeglid;

– istmete ja turvavööde töökindlus.

Protsessi käik

   1.Vastuvõtt:

– sõiduk registreeritakse ja kogutakse vajalikud andmed;

– kontrollija alustab visuaalset ülevaatust.

   2.Testimine:

– kasutades erinevaid testimisseadmeid, hinnatakse pidurite, vedrustuse ja heitgaaside seisukorda;

– kontrollitakse sõiduki elektrisüsteemi ja valgusseadmeid;

– vaadatakse üle rehvide seisukord ja rattatehnika.

   3. Hinnang ja parandused:

– kui sõiduk läbib kontrolli, väljastatakse ülevaatustunnistus, mis tõendab, et sõiduk on järgmise perioodi jooksul liikluskõlbulik;

– kui kontrolli käigus leitakse rikkumisi, peab omanik need parandama ja esitama sõiduki uuesti ülevaatusele.

Tehnoülevaatus on oluline, et tagada liiklusohutus ning vastavus keskkonna- ja ohutusnõuetele. Regulaarne tehnoülevaatus aitab vältida ootamatuid ja potentsiaalselt ohtlikke sõiduki rikkeid.